DYSPENSARIUM KONOPNE WARSZAWA

Dołącz do ogólnopolskiego badania nad użytkowaniem konopi innych niż włókniste.
badanie Cannabishouse
CEL BADANIA

Celem badania jest ograniczenie kontaktu osób uzależnionych ze środowiskami przestępczymi, opracowanie nowoczesnych, racjonalnych i skutecznych mechanizmów stabilizujących obrót produktów pozyskanych z konopi, a także wypracowanie odpowiednich modeli przeciwdziałających narkomanii na bazie rzetelnych rozwiązań prawnych poprawiających aktualną legislację. Twój udział w badaniach daje szansę na zebranie informacji, które będzie można przedstawić osobom ustanawiającym prawo jako argument przeciwko bezwzględnemu karaniu za posiadanie konopi.

WARUNKI UCZESTNICTWA
  • wiek powyżej 21 roku życia (do 75 r.ż.)
  • zażywanie konopi inne niż włókniste co najmniej od 3 lat
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Cannabishouse i do sklepów stacjonarnych Królestwa Konopi.